Kompleksowe przygotowanie do matury z języka polskiego to proces, który wymaga ukierunkowania większości uczniów. Matura z polskiego składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej. Przygotowanie do matury ustnej z języka polskiego znacząco różni się od przygotowania do matury pisemnej z tego przedmiotu. Na zajęciach omawiam szczegółowo to, jak wygląda matura ustna z polskiego i czym różni się od matury pisemnej, przedstawiam listę lektur maturalnych oraz ćwiczę umiejętności potrzebne do uzyskania dobrych wyników z obu egzaminów.

Cena lekcji (60 minut) w domu korepetytora (we Wrocławiu): od 60 zł.
Cena lekcji (60 minut) w domu ucznia (również na terenie Wrocławia): aktualnie zajęcia odbywają się tylko u korepetytora.

Jak wyglądają zajęcia

Na korepetycjach z języka polskiego omawiam z uczniami wszystkie epoki – począwszy od antyku, a skończywszy na współczesności. Pozwala to nie tylko usystematyzować wiedzę, lecz także uczy przekrojowego myślenia. Takie myślenie jest niezbędne do uzyskania dobrego wyniku podczas matury ustnej z języka polskiego.

Podczas zajęć omawiam z uczniami najważniejsze lektury obowiązujące na maturze z języka polskiego. Na korepetycjach streszczamy lektury, charakteryzujemy ich bohaterów, rozmawiamy o najważniejszych wątkach, określamy epoki, w których dzieła powstały, a także łączymy wiedzę dotyczącą danej epoki i lektury.

Analiza i interpretacja wierszy to jedno z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejsze zadanie dla maturzystów przygotowujących się do matury z języka polskiego. Na korepetycjach pokazuję uczniom, że można sensownie i merytorycznie wypowiedzieć się na temat każdego wiersza i nie trzeba być przy tym miłośnikiem poezji.

Matura ustna z języka polskiego dzieli się na literacką, językową i ikonograficzną. Na korepetycjach z polskiego omawiam więc z uczniami nie tylko terminy literackie, lecz także najważniejsze zagadnienia językowe, które zwykle są pomijane przez nauczycieli szkolnych. Uczę także, jak poprawnie analizować obrazy.

Matura pisemna z języka polskiego składa się nie tylko z wypracowania, ale też z testu czytania ze zrozumieniem. Rozwiązuję więc z uczniami tego typu testy, wskazując przy tym typowe maturalne zadania (np. streszczenie artykułu, pytanie o informację i opinię itp.) i możliwie szybkie oraz skuteczne sposoby ich rozwiązywania.

Umiejętność pisania wypracowań jest niezwykle ważna zarówno podczas matury podstawowej z języka polskiego, jak i matury rozszerzonej z języka polskiego. Ćwiczę więc z uczniami pisanie rozprawek, biorąc pod uwagę wszystkie oceniane podczas matury elementy: merytorykę, kompozycję, styl, język, ortografię, interpunkcję itp.

Na korepetycjach z języka polskiego staram się przede wszystkim ćwiczyć praktyczne umiejętności uczniów. W związku z tym większość zajęć polega na rozwiązywaniu przykładowych matur. Uczniowie tworzą dłuższe wypowiedzi na zadane tematy, jak podczas matury ustnej, a także rozwiązują matury pisemne z ubiegłych lat.

Kontakt

Wyniki moich maturzystów

Zdawalność matury 100%
Średni wynik matury ustnej 85%
Średni wyniki matury pisemnej (podstawa) 85%
Średni wyniki matury pisemnej (rozszerzenie) 89%

Cennik

Zajęcia grupowe

(2-3 osoby)

35
  • od osoby
  • za godzinę zegarową
  • u korepetytora

Zajęcia indywidualne

(1 osoba)

60
  • od osoby
  • za godzinę zegarową
  • u korepetytora

Zajęcia przez Skype

(1 osoba)

60
  • od osoby
  • za godzinę zegarową
  • online

Sprawdź jak dojechać na stronie kontaktowej.

Oceń mnie:

średnia ocen – 5.00
liczba głosów – 22

Formularz kontaktowy