Oferuję poprawianie różnego rodzaju tekstów/prac (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich). Treści sprawdzam samodzielnie lub w obecności klienta. Wszystkie kwestie związane z poprawianiem tekstu ustalam z klientem osobiście, telefonicznie lub online.

Napisałeś obszerną pracę dyplomową (pracę licencjacką, pracę magisterską, pracę inżynierską), a może kilkustronowy referat konkursowy lub semestralny, ale nie znasz wszystkich zasad ortografii, interpunkcji, fleksji oraz składni języka polskiego, więc wiesz, że treść wymaga poprawek? Zgłoś się – szybko i rzetelnie poprawię Twoją pracę.

Prowadzisz własną stronę internetową, piszesz bloga lub samodzielnie tworzysz inne teksty? Chcesz je doprowadzić do edytorskiej perfekcji? Napisz – zredaguję pisane przez Ciebie treści tak, by nie straciły pierwotnego sensu, a zyskały na przejrzystości i stały się proste w odbiorze, przez co i chętniej czytane.

Wykonuję:
• korekty znakowe, w których poprawiam błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne
• korekty merytoryczno-znakowe, w których zagłębiam się w treść tekstu, a także poprawiam błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne.

Cena za stronę znormalizowanego komputeropisu (czcionka Times New Roman, interlinia 1,5) to 5 – 8 zł (w zależności od liczby stron, wprowadzanych poprawek i terminu wykonania pracy).

Zapraszam do kontaktu.