Oferta

Korepetycje z języka polskiego

W ofercie korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich, maturzystów, studentów oraz obcokrajowców.

Pisanie tekstów

W ofercie pisanie różnego rodzaju tekstów i prac – od kilkuzdaniowych tekstów na strony internetowe, po kilkudziesięciostronne prace naukowe.

Sprawdzanie prac

W ofercie korekty znakowe i merytoryczno-znakowe, sprawdzanie krótkich tekstów (np. artykułów) oraz długich prac (np. dyplomowych).

Ostatnie wpisy

Dowidzenia czy do widzenia?

Pożegnania to nieodłączny element naszego życia, a co za tym idzie - mowy. Warto więc wiedzieć, jak poprawnie zapisywać najpopularniejsze polskie pożegnanie. Poprawnie napiszemy więc "dowidzenia" (łącznie) czy "do widzenia" (oddzielnie)? Odpowiedź i wyjaśnienie znajdują się w poście.

Onomatopeja – definicja, przykłady użycia

Czym jest onomatopeja? Czy onomatopeja jest tym samym co wyraz dźwiękonaśladowczy? W poście, oprócz definicji wymienionego środka stylistycznego, pojawiają się przykłady użycia onomatopei oraz przykłady utworów literackich, w których znajdują się onomatopeje.

Współczesność – sprawdzian

Współczesność, inaczej postmodernizm, to epoka, która rozpoczęła się w 1939 roku i trwa do dziś. Twórcami tej epoki są między innymi polscy nobliści w dziedzinie literatury: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska oraz Olga Tokarczuk. We współczesności pisał także niepolski noblista - Albert Camus.

XX-lecie międzywojenne – sprawdzian

XX-lecie międzywojenne to epoka literacka, która obejmuje lata 1918-1939. W okresie tym tworzyli Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska, Maria Kuncewiczowa, Julian Tuwim i wielu innych. Powstało wiele grup poetyckich - między innymi Skamander, Awangarda Krakowska, Awangarda Lubelska czy Żagary.

Interpretacja wiersza na maturze

Na podstawowej pisemnej maturze z języka polskiego uczeń stoi przed wyborem tematu wypracowania. Wybiera spośród dwóch tematów. Jednym z nich jest temat rozprawkowy (rozprawka to zdecydowanie częściej wybierana forma), drugim – interpretacyjny  (interpretacja wiersza to zdecydowanie rzadziej wybierana forma). Stworzenie interpretacji Więcej…

Młoda Polska – sprawdzian

Młoda Polska nazywana jest jeszcze modernizmem i neoromantyzmem. Ważnymi pojęciami w tej epoce były symbolizm, dekadentyzm i chłopomania. W Młodej Polsce tworzyli Stanisław Wyspiański, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, a także Leopold Staff.

Pozytywizm – sprawdzian

Pozytywizm to epoka z drugiej połowy XIX wieku. Tworzyli wtedy Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa. Ważne były koncepcje: pracy u podstaw, pracy organicznej, realizmu, naturalizmu, scjentyzmu, empiryzmu, agnostycyzm, ewolucjonizm oraz utylitaryzmu.

Romantyzm – sprawdzian – jak się przygotować?

Romantyzm to epoka z pierwszej połowy XIX wieku. Tworzyli w niej: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Aleksander Fredro, a także Cyprian Kamil Norwid. Ważnymi pojęciami dla tej epoki były: metafizyka, folklor, ludowość, uczuciowość, irracjonalizm, intuicjonizm.