Oferuję kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego dla klas ósmych.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych, którzy w maju 2022 roku będą zdawać egzamin z języka polskiego. Kurs ma charakter edukacyjny (przekazywanie wiedzy w pigułce) i sprawdzający (rozwiązywanie testów).

Egzamin dla 8 klas z języka polskiego
Przygotowanie do egzaminu z polskiego

Podstawowe informacje o kursie

Ile jest osób na kursie?

Liczba osób obecnych na kursie to od 8 do 12 (w jednej grupie).

Ile trwa kurs?

Kurs to cztery trzygodzinne spotkania, czyli łącznie uczymy się dwanaście godzin.

Gdzie odbywa się kurs?

Kurs odbywa się  we Wrocławiu na ulicy Pięknej (Krzyki, Tarnogaj).

Termin egzaminu ósmoklasisty

Kiedy odbędzie się kurs?

Pierwsza edycja kursu rozpocznie się w listopadzie  – 6 listopada 2021 roku, a zakończy w grudniu – 18 grudnia 2021 roku. Kurs będzie odbywał się w dwóch grupach.

Grupa pierwsza:

Grupa druga:

Zapisy na kurs ósmoklasisty

Zapisy i płatności

Kiedy można zapisać się na kurs?

Zapisy na kurs trwają od 5 października 2021 roku do 30 października 2021 roku.

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu to 700 zł (kwotę można rozbić na kilka rat).

Kiedy należy dokonać płatności?

Całą kwotę za kurs należy wpłacić do 6 listopada 2021 roku.

Jak można zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, wystarczy skorzystać z formularza kontaktowgo. W treści wiadomości proszę o podanie:

  • imienia dziecka
  • grupy (pierwsza bądź druga), do której chce zapisać się dziecko
  • informacji dodatkowych – jeśli istnieje taka potrzeba (np. informacja, że dziecko ma opinię o dysleksji/dysortografii/dysgrafii).

Dlaczego warto zapisać się na kurs?

Na kursie poruszymy wszystkie najważniejsze zagadnienia w kontekście egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Każdy uczeń:

  • pozna zasady dotyczące pisania wypracowań
  • napisze wypracowanie i otrzyma szczegółową, pisemną informację zwrotną zgodną z zasadami oceniania CKE
  • napisze próbny test ósmoklasisty i otrzyma szczegółową, pisemną informację zwrotną zgodną z zasadami oceniania CKE
  • otrzyma spis najważniejszych zasad interpunkcji i ortografii
  • otrzyma lekturownik (skrótowe omówienie wszystkich lektur obowiązkowych z uwzględnieniem: autorów, epok, rodzajów literackich, gatunków literackich, bohaterów i najważniejszych motywów)
  • otrzyma listę najważniejszych zagadnień, które kolejno będziemy omawiać na kursie (zagadnienia literackie i językowe).

Kontakt

Blog

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 119