Oferuję kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego dla klas ósmych.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych, którzy w maju 2022 roku będą zdawać egzamin z języka polskiego. Kurs ma charakter edukacyjny (przekazywanie wiedzy w pigułce) i sprawdzający (rozwiązywanie testów).

Egzamin dla 8 klas z języka polskiego
Przygotowanie do egzaminu z polskiego

Podstawowe informacje o kursie

Ile jest osób na kursie?

Liczba osób obecnych na kursie to od 10 do 14 (w jednej grupie).

Ile trwa kurs?

Kurs to cztery trzygodzinne spotkania, czyli łącznie uczymy się dwanaście godzin.

Gdzie odbywa się kurs?

Kurs odbywa się  we Wrocławiu na ulicy Łagiewnickiej (Krzyki, Tarnogaj).

Termin egzaminu ósmoklasisty

Kiedy odbędzie się kurs?

Pierwsza spotkanie kursu rozpocznie się w marcu  – 12 marca 2022 roku, kurs zakończy się kwietniu – 23 kwietnia 2022 roku. Kurs będzie odbywał się w dwóch grupach.

Grupa pierwsza:

Grupa druga:

Zapisy na kurs ósmoklasisty

Zapisy i płatności

Kiedy można zapisać się na kurs?

Zapisy na kurs trwają do 11 marca 2022 roku.

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu to 700 zł (kwotę można rozbić na kilka rat).

Kiedy należy dokonać płatności?

Całą kwotę należy wpłacić do 12 marca 2022 roku.

Jak można zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, wystarczy skorzystać z formularza kontaktowgo. W treści wiadomości proszę o podanie:

  • imienia dziecka
  • grupy (pierwsza bądź druga), do której chce zapisać się dziecko
  • informacji dodatkowych – jeśli istnieje taka potrzeba (np. informacja, że dziecko ma opinię o dysleksji/dysortografii/dysgrafii).

Dlaczego warto zapisać się na kurs?

Na kursie poruszymy wszystkie najważniejsze zagadnienia w kontekście egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Każdy uczeń:

  • pozna zasady dotyczące pisania wypracowań
  • napisze wypracowanie i otrzyma szczegółową, pisemną informację zwrotną zgodną z zasadami oceniania CKE
  • napisze próbny test ósmoklasisty i otrzyma szczegółową, pisemną informację zwrotną zgodną z zasadami oceniania CKE
  • otrzyma spis najważniejszych zasad interpunkcji i ortografii
  • otrzyma lekturownik (skrótowe omówienie wszystkich lektur obowiązkowych z uwzględnieniem: autorów, epok, rodzajów literackich, gatunków literackich, bohaterów i najważniejszych motywów)
  • otrzyma listę najważniejszych zagadnień, które kolejno będziemy omawiać na kursie (zagadnienia literackie i językowe).

Kontakt

Blog

Ocena

Średnia ocena: 4.9 / 5. Liczba głosów: 127