Czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem? Rozprawka

7,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 40

Czym powinniśmy kierować się w życiu – sercem czy rozumem?

Ósmoklasisto, czy nie jesteś pewien, jak powinna wyglądać – punkt po punkcie, akapit po akapicie, zdanie po zdaniu – wzorcowa rozprawka? Chętnie Ci podpowiem! W moim sklepie znajdziesz rozprawkę z egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku, którą bardzo często zadają poloniści.

Temat: Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Rozprawka jest zgodna ze wszystkimi kryteriami CKE, a są to:

Dowiedz się więcej na temat rozprawki Czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem?

Kupując rozprawkę z egzaminu ósmoklasisty na temat Czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem?, otrzymujesz:

łącznie wyrazów: 352
akapit 1: wstęp z tezą (liczba wyrazów: 75)
akapit 2: argument poparty przykładem (liczba wyrazów: 105)
akapit 3: argument poparty przykładem (liczba wyrazów: 113)
akapit 4: zakończenie z wnioskami (liczba wyrazów: 59).

Zobacz wstęp wypracowania za darmo

Czym powinniśmy kierować się w życiu – sercem czy rozumem? Rozprawka

Warto zastanowić się nad tym, czy w życiu lepiej kierować się sercem czy rozumem. Jest to problem, który rozważali, rozważają i z całą pewnością będą rozważać twórcy tekstów literackich. Dzieje się tak dlatego, że pisarze obserwują świat, a następnie go opisują. W codziennym życiu ludzie często stoją przed wyborem – wtedy emocje podpowiadają jedno, a rozsądek drugie. Według mnie treść zdecydowanej większości książek, w tym lektur, udowadnia, że w życiu lepiej kierować się sercem niż rozumem. […]