Tematy rozprawek z lektur obowiązkowych w klasie 7 i 8

2,49 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 20

Umiejętność pisania rozprawki jest niezwykle cenna. Bada się ją zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej. Nierzadko nauczyciele szkół podstawowych po omówieniu każdej lektury obowiązkowej przeprowadzają pracę klasową w postaci pisania wypracowania – na przykład rozprawki. Pozwala to sprawdzić nie tylko umiejętności pisarskie ucznia, lecz także to, jak dobrze zna on lekturę.

Nauczyciele zastanawiają się, jakie tematy rozprawek zaproponować uczniom. Z kolei uczniowie, chcąc przygotować się do pracy klasowej, szukają tematów rozprawek, które mogą pojawić się na sprawdzianie. Poniżej znajduje się materiał rozwiązujący problemy i nauczycieli, i uczniów. Jest to lista 70 tematów rozprawek z 10 lektur obowiązkowych w klasie 7 i 8. To tematy, które:

W PDF-ie znajdziesz 70 tematów rozprawek z 10 lektur obowiązkowych, a dokładniej: