Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich. Temat wypracowania z matury rozszerzonej 2024

7,99 

SKU MRW003 Kategoria

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 7

W poniedziałek, 20 maja 2024 roku, najlepsi z polskiego maturzyści podjęli się pisania egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie zdający maturę w 2024 roku najprawdopodobniej jako ostatni zmierzyli się wyłącznie z wypracowaniem (wypowiedzią argumentacyjną). Według zapowiedzi CKE, kolejne roczniki będą miały za zadanie już nie tylko napisać wypracowanie, ale także rozwiązań test badający ich kompetencje literacko-językowe.

Maturzyści, którzy zdawali maturę rozszerzoną z języka polskiego w 2024 roku, musieli napisać rozprawkę na jeden z dwóch tematów. Pierwszy z tematów na maturze rozszerzonej z języka polskiego brzmiał następująco: „Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich”.

Czy zastanawiasz się, jak można było poradzić sobie z tym tematem, żeby świetnie zdać maturę rozszerzoną z polskiego? Nie do końca wiesz, jakich argumentów, przykładów i kontekstów można było użyć? Chętnie podpowiem! Pobierz gotową rozprawkę maturalną na temat: „Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich” i sprawdź, jak powinno wyglądać wzorcowe wypracowanie!

Polecenie: Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich. W pracy odwołaj się do:

Liczba wyrazów: Twoja praca powinna liczyć co najmniej 500 wyrazów.

Informacje o rozprawce z matury z 2024 roku, którą możesz nabyć:

Zobacz fragment wypracowania​ za darmo

Synkretyzm to – w szerokim ujęciu – łączenie ze sobą pewnych, nierzadko rozbieżnych, a nawet sprzecznych, elementów. Mogą to być rodzaje literackie, gatunki literackie i dziedziny sztuki, takie jak literatura, muzyka czy malarstwo. W Polsce tego typu dzieła zostały rozpowszechnione w XVIII wieku za sprawą Ignacego Krasickiego i jego satyr czy poematu „Myszeida”. Nigdy już nie straciły na popularności – tworzy się je bowiem do dziś. Dzieje się tak dlatego, że synkretyzm pozwala pisarzom i poetom na swobodę twórczą i łączące się z nią podejmowanie różnorodnych, nieznanych dotąd działań twórczych, które odgrywają wiele ról. […]