Sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań w odniesieniu do słów Marii Wichowej – rozprawka

7,99 

Ocena

Średnia ocena: 4.9 / 5. Liczba głosów: 14

Czy jesteś ciekawy, jak powinna wyglądać wzorcowa, oceniona na maksymalną liczbę punktów rozprawka z matury rozszerzonej z 2023 roku? Temat dotyczący sposobów i funkcji nawiązań do tradycji antycznej i biblijnej wydaje Ci się bardzo skomplikowany? Nie wiesz, jak miałbyś sobie poradzić z elementami takimi jak:

Możesz poznać odpowiedź na wszystkie powyższe pytania, pobierając PDF-a ze wzorcową, zgodną ze wszystkimi kryteriami CKE rozprawką na poniższy temat.

Temat: Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej.
Odwołania: W pracy odwołaj się do:

Liczba wyrazów: Twoja praca powinna liczyć minimum 500 wyrazów.

Dowiedz się więcej o rozprawce na temat: „Sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań w odniesieniu do słów Marii Wichowej”.

Kupując rozprawkę maturalną na temat: „Sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań w odniesieniu do słów Marii Wichowej”, otrzymujesz:

Zobacz fragment wypracowania​ za darmo

„Sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań w odniesieniu do słów Marii Wichowej”

[…] Słowa te mówią, że to, co powstało w antyku, było i wciąż jest żywe w naszej kulturze, że artyści wszystkich kolejnych epok inspirowali się twórczością powstałą w starożytności, a jej bogactwo i wielkość powodują, że nie są oni w stanie wymyślić niczego odkrywczego, pozostaje im więc czerpanie inspiracji, przekształcanie i dyskusja z tym, co już zostało powiedziane. Po analizie stwierdzenia Marii Wichowej uznaję je za w pełni prawdziwe.

Według mnie w literaturze wszystkich epok widoczne są nawiązania do tradycji antycznej i biblijnej. Ich podstawową funkcją jest umożliwienie czytelnikom zrozumienia przekazu, sensu utworu. Z kolei bardzo popularny sposób, by tego dokonać, stanowi używanie środków poetyckiego wyrazu, zwanych częściej środkami stylistycznymi. Tezę tę postaram się udowodnić poniżej. […]