Tematy opowiadań z lektur obowiązkowych w klasie 7 i 8

2,49 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 14

Opowiadanie to, obok rozprawki, najczęstsza długa forma pisemna zadawana przez nauczycieli polonistów w szkole podstawowej, przede wszystkim w klasach 7 i 8. Dzieje się tak między innymi dlatego, że – jak do tej pory – opowiadanie na egzaminie ósmoklasisty było zawsze. Warto więc dokładnie wiedzieć, jakie elementy powinny być w nim zawarte. Ponadto, oczywiste jest, że im więcej uczeń napisze tego typu wypracowań, tym większe są jego kompetencje twórcze i poprawnościowe. To z kolei przekłada się na satysfakcjonujące wyniki z wypracowań pisanych w szkole, a kolejno – z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Poniżej znajduje się PDF z listą 70 przykładowych tematów opowiadań, które:

W PDF-ie znajdziesz 70 tematów opowiadań z 10 lektur obowiązkowych, a dokładniej: