Wolność jako jedna z najważniejszych wartości w ludzkim życiu. Opowiadanie

7,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 10

Motyw wolności w literaturze jest dość powszechny. Może więc pojawić się na egzaminie ósmoklasisty – zarówno w przypadku rozprawki, jak i opowiadania. Ponadto, nauczyciele poloniści dość często zadają wypracowania dotyczące wolności przy okazji omawiania powieści Aleksandra Kamińskiego pod tytułem „Kamienie na szaniec”.

 

Nierzadko, przy okazji sprawdzania znajomości tej lektury, uczniowie muszą zmierzyć się z napisaniem o opowiadania o spotkaniu swoim z dowolnym bohaterem z „Kamieni na szaniec” (może być to Rudy, Alek lub Zośka), podczas którego jeden z tych bohaterów przekona swojego rozmówcę do tego, że wolność jest jedną z najważniejszych wartości w ludzkim życiu.

Polecenie: Napisz opowiadanie o spotkaniu Twoim z wybranym bohaterem dowolnej lektury obowiązkowej, podczas którego przekona Cię on, że wolność jest jedną z najważniejszych wartości w ludzkim życiu. W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz wybranego bohatera i całą lekturę, z której pochodzi.
Liczba wyrazów: minimum 200.

Informacje o opowiadaniu o wolności, które możesz nabyć:

Zobacz wstęp wypracowania za darmo

Pewnego deszczowego, wietrznego, marcowego dnia wracałam ze szkoły do domu przez park w bardzo złym humorze. Tego dnia nic nie poszło po mojej myśli. Mam zrobiła mi kanapki z szynką, której nie znoszę, z kartkówki z fizyki dostałam dwóję, najlepsza koleżanka się na mnie obraziła i jeszcze na jutro miałam napisać wypracowanie na temat: „Co jest najważniejszą wartością w ludzkim życiu?”. Na dodatek bardzo bolała mnie głowa. […]