„Dziady” cz. III – pytania i odpowiedzi na sprawdzian

5,99 

Ocena

Średnia ocena: 4.9 / 5. Liczba głosów: 12

Uczniu liceum, Uczniu technikum, przyszły Maturzysto!

Pewnie zdajesz sobie sprawę, jak trudną, a jednocześnie jak ważną lekturą są „Dziady” cz. III. Tymczasem sprawdzian z „Dziadów” cz. III to jeden z najczęściej niezaliczanych testów przez uczniów szkół średnich. Liczba pytań dotyczących „Dziadów” cz. III, które są powszechnie dostępne w sieci, jest znikoma, a ich treść zwykle nie pozwala na przygotowanie się do sprawdzianu z tej lektury, a co za tym idzie – na otrzymanie zadowalającej oceny z testu.

Właśnie dlatego przygotowałam dla Ciebie PDF-a z pytaniami i odpowiedziami na sprawdzian z „Dziadów” cz. III. Pytań jest aż 100, a dokładne przestudiowanie ich pozwoli Ci przygotować się nie tylko na sprawdzian z „Dziadów” cz. III, ale też do matury.

Aby pomóc Ci poukładać wszystko w głowie, pogrupowałam pytania na następujące kategorie:

Przykładowe pytania i odpowiedzi na sprawdzian z „Dziadów” cz. III

1. Dlaczego „Dziady” cz. III są nazywane „Dziadami drezdeńskimi”?

„Dziady” cz. III są nazywane „Dziadami drezdeńskimi”, bo powstały w Dreźnie (w przeciwieństwie do II i IV cz., które powstały w Wilnie i Kownie i są nazywane „Dziadami wileńsko-kowieńskimi”).

2. Jakie trzy części znajdują się przed dramatem właściwym (przed sceną pierwszą) „Dziadów” cz. III? Zadbaj o chronologiczną kolejność.

Przed częścią właściwą „Dziadów” cz. III znajdują się: „Przedmowa”, „Dedykacja”„Prolog”.

3. Mottem z czyjej Ewangelii (którego apostoła) rozpoczyna się „Prolog”?

„Prolog” rozpoczyna się mottem z Ewangelii św. Mateusza.

4. Jaki kraj w „Dziadach” cz. III zostaje porównany do Poncjusza Piłata (scena piąta)?

Do Poncjusza Piłata porównana zostaje Francja.

5. Czego symbolem są Polacy stojący przy drzwiach (scena siódma)?

Polacy stojący przy drzwiach są symbolem czynu, woli walki.

6. Co Ksiądz Piotr przepowiedział Doktorowi?

Ksiądz Piotr przepowiedział Doktorowi śmierć w wyniku porażenia piorunem.