Romantyk – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej. Rozprawka z lektur z okresu romantyzmu

7,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 9

„Romantyk – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej” – to temat rozprawki, który może pojawić się na pracy klasowej w formie wypracowania (wypowiedzi argumentacyjnej), która ma sprawdzić znajomość literatury polskiej z pierwszej połowy XIX wieku, czyli romantyzmu, ucznia.

Przykładami lektur obowiązkowych, które pasują do tematu „„Romantyk – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej”, są przede wszystkim:

Polecenie
Romantyk – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej.
W pracy odwołaj się do:

Liczba wyrazów
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Informacje o pracy na temat romantyków, którą możesz pobrać

Łącznie: 415 wyrazów.

Zobacz wstęp wypracowania

Romantyzm to niezwykle ważny czas w dziejach całej polskiej kultury. Inspirację czerpali z niego twórcy wszystkich kolejnych epok, a głównym powodem tego jest fakt, że w charakteryzowanym okresie wykreowany został bohater doskonale opisujący największe bolączki i problemy, z którymi mierzyli i wciąż mierzą się Polacy. Jest to romantyk – samotnik, zmagający się z losem, człowiek, który poszukuje swojej życiowej drogi. […]