Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. Rozprawka maturalna (7 maja 2024 roku)

7,99 14,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 16

Już wiadomo, jakie były tematy rozprawek na maturze w maju 2024 roku! Więcej informacji na temat wypracowania maturalnego na maturze z polskiego w 2024 roku znajdziesz poniżej.

We wtorek, 7 maja 2024 roku, rozpoczęły się egzaminy maturalne. Pierwszym egzaminem, z którym musiał zmierzyć się każdy maturzysta, była matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym. I tak, uczniowie szkół średnich otrzymali arkusz składający się z dwóch arkuszy i trzech części:

Jeśli chodzi o wypowiedź argumentacyjną, maturzyści musieli dokonać wyboru i napisać wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów. Pierwszy z nich brzmiał następująco: „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka”.

Czy zastanawiasz się na tym, jak można było podejść do tematu rozprawki z matury z 2024 roku? Czy jesteś ciekawy, jakie argumenty można było sformułować, jakimi przykładami z lektur je poprzeć i jakimi kontekstami wzbogacić? Jeśli tak, pobierz gotową rozprawkę maturalną na temat „Bunt i jego konsekwencje dla człowieka” i sprawdź, jak powinna wyglądać wzorcowa rozprawka maturalna.

Polecenie: Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pracy odwołaj się do:

Liczba wyrazów: minimum 300.

Uwaga! W sklepie dostępne są dwie wersje rozprawek.

Wersja 1
Przykłady: „Antygona” i „Tango”.
Konteksty: „Kordian” i „Dziady” cz. III.

Wersja 2
Przykłady: „Antygona” i „Dziady” cz. III.
Konteksty: „Kordian” i „Syzyfowe prace”.

Informacje o rozprawce z matury z 2024 roku o buncie i jego konsekwencjach dla człowieka, którą możesz nabyć znajdują się poniżej.

Wersja 1 (dłuższa, pisana trudniejszym językiem):

Łącznie: 481 wyrazów.

Wersja 2 (krótsza, pisana łatwiejszym językiem):

Łącznie: 380 wyrazów.

Zobacz wstępy wypracowań

Wersja 1
Bunt stanowi naturalny wynik niezgody na zastaną rzeczywistość. Taki sprzeciw jest typowy przede wszystkim dla ludzi młodych, głównie idealistów, którzy pragną żyć w świecie pełnym dobra, miłości, zrozumienia i szacunku. Z jednej strony wzmacnia on charakter człowieka i pozwala mu zrozumieć, co jest dla niego naprawdę istotne. Z drugiej jednak najczęściej niesie za sobą poważne konsekwencje, które mają negatywny wpływ na egzystencję osoby, która się buntuje. […]

Wersja 2
Ludzie są różni, mają odmienne poglądy, a co za tym idzie – często nie zgadzają się ze sobą. Ta niezgoda może rodzić bunt. Choć sprzeciwianie się temu, co uważamy za niesłuszne, jest typowym zachowaniem człowieka posiadającego własne przekonania, to jednak zawsze niesie ono za sobą negatywne konsekwencje. […]