Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Poznajemy filozofię”. Zaproszenie z egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku

2,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 4

Zaproszenie to jedna z krótkich form wypowiedzi, obok ogłoszenia, podziękowań czy życzeń, która corocznie pojawia się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Warto też dodać, że spośród wszystkich wymienionych wyżej form, to właśnie z zaproszeniem ósmoklasiści muszą mierzyć się najczęściej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową powinien wiedzieć więc, jak napisać zaproszenie, które zostanie ocenione na maksymalną liczbę punktów przez egzaminatora. Mowa tu przecież aż o 3 punktach! Na mojej stronie możesz pobrać PDF-a z gotowym zaproszeniem z egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku, które:

Polecenie: Zredaguj zaproszenie na spotkanie z cyklu: „Poznajemy filozofię”. Zachęć koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu, używając dwóch argumentów. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.