„Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe”. Rozprawka maturalna

7,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 41

„Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe” – temat z arkusza z matury próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym realizowanej przez CKE w grudniu 2023 roku

Próbne matury odbyły się w grudniu 2023 roku: 6 grudnia (język polski – poziom podstawowy), 7 grudnia (matematyka – poziom podstawowy) i 8 grudnia (język angielski – poziom podstawowy). Jeśli chodzi o pierwszy egzamin, czyli maturę pisemną z języka polskiego, można było uzyskać z niego maksymalnie 60 punktów, z czego aż 35 punktów to wypowiedź argumentacyjna. Jeden z tematów (do wyboru były – jak zwykle – dwa tematy) brzmiał: „Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe”. Uczniowie ocenili go jako nie najprostszy, ale prostszy od drugiego tematu rozprawki. W związku z tym większość maturzystów napisała rozprawkę właśnie na powyższy temat.

Uczniowie, realizując temat: „Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe”, musieli odwołać się do:

Wypowiedź argumentacyjna miała liczyć minimum 300 wyrazów.

Czy jesteś ciekawy, jak można podejść do tego tematu? Zastanawiasz się, jakie lektury z listy lektur obowiązkowych można przytoczyć w rozprawce, aby zostać dobrze ocenionym? Chciałbyś zobaczyć wzorcową rozprawkę na temat: „Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe”, pozbawioną błędów merytorycznych, językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych i innych? Pobierz PDF-a z wypowiedzią argumentacyjną napisaną przez nauczyciela polonistę i sprawdź, jak wygląda rozprawka, z której otrzymałbyś 100%!

Informacje o rozprawce na temat różnych postaw życiowych, którą możesz kupić:

Zobacz wstęp wypracowania

Ludzie zdecydowanie nie są do siebie podobni, mają odmienne upodobania, wyznają odmienne wartości, wyznaczają sobie odmienne cele, a co za tym idzie – przyjmują różne postawy życiowe. Różnorodność ta czyni świat pięknym i bogatym, jednak niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest konflikt. I tak, wyróżnić można osoby wierne tradycji, chcące żyć w świecie, w którym przestrzegane są znane i aprobowane od lat zasady i normy. Grupą sprzeciwiającą się takiemu podejściu są ludzie, którzy szukają nowych dróg, negują to, co było i skupiają się na tym, co będzie. Która z opisanych, kontrastujących ze sobą postaw życiowych jest słuszna? Moim zdaniem druga, czyli bycie wiernym tradycji, gdyż postępowanie zgodnie z dawno ustalonym porządkiem świata daje człowiekowi szczęście. […]