„Człowiek – istota pełna sprzeczności”. Rozprawka maturlana

7,00 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 24

Czy chcesz zobaczyć, jak powinna wyglądać wzorcowa rozprawka z matury z 2023 roku? Dobrze trafiłeś! Sprawdź poniżej szczegóły dotyczące gotowej rozprawki maturalnej na temat Człowiek – istota pełna sprzeczności (jeden z tematów rozprawki na maturze podstawowej z języka polskiego w 2023 roku).

Wypracowanie jest:

Zapoznaj się z wytycznymi, które zostały zrealizowane w rozprawce (wypowiedzi argumentacyjnej).

Temat: Człowiek – istota pełna sprzeczności.
Odwołania: W pracy odwołaj się do:

Liczba wyrazów: minimum 300.

Dowiedz się więcej na temat rozprawki

Kupując rozprawkę maturalną na temat Człowiek – istotna pełna sprzeczności z matury 2023 roku, otrzymujesz:

łącznie wyrazów: 616
akapit 1: wstęp z tezą (liczba wyrazów: 107)
akapit 2: argument poparty przykładem i wzbogacony o kontekst (liczba wyrazów: 205)
akapit 3: argument poparty przykładem i wzbogacony o kontekst (liczba wyrazów: 220)
akapit 4: zakończenie z wnioskami (liczba wyrazów: 84).

Zobacz wstęp rozprawki

Człowiek, w całej swojej złożoności, jako jednostka czy część społeczności, był, jest i z całą pewnością będzie jednym z głównych tematów tekstów kultury, w tym literatury. Nad jego rolą w świecie zastanawiali się już filozofowie antyczni, tacy jak Sokrates, Platon czy Arystoteles. Ich rozważania kontynuowali przede wszystkim twórcy epok jasnych, na przykład renesansu i oświecenia, choć nie tylko. Analiza tych dzieł pozwala wysnuć pewne wnioski. Po pierwsze – jak wielu jest pisarzy i poetów, tak wiele istnieje obrazów ludzkich. Po drugie – to, co łączy człowieka kreowanego przez twórców, to fakt, że stanowi on istotę tajemniczą, skomplikowaną i pełną sprzeczności. Druga z powyższych myśli stanowić będzie tezę niniejszej pracy. […]