„Heroizm […] nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia nieustannie” – Cyprian Kamil Norwid. Rozprawka maturalna

7,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 14

Rozprawka, w której należy rozważyć słowa Cypriana Kamila Norwida: „Heroizm […] nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia nieustannie” jest często zadawana przez nauczycieli polonistów podczas sprawdzania wiedzy uczniów z literatury okresu romantyzmu, choć nie tylko. To dość trudny i nietypowy temat, bo wymaga zinterpretowania słów polskiego romantycznego poety.

Czy zastanawiasz się, jak można poradzić sobie z rozprawką, w której należy rozważyć słowa Cypriana Kamila Norwida: „Heroizm […] nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia nieustannie”? Nie do końca wiesz, jaką tezę należy stworzyć? Jesteś ciekawy, jakimi argumentami można by potrzeć tę tezę, jakimi przykładami je zilustrować i – wreszcie, jakimi kontekstami wzbogacić? Pobierz wzorcową rozprawkę o heroizmie i sprawdź, jak napisać wypowiedź argumentacyjną na piątkę!

Polecenie
Rozważ słowa Cypriana Kamila Norwida: „Heroizm […] nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia nieustannie”.
W pracy odwołaj się do:

Liczba wyrazów
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Informacje o pracy na temat heroizmu, którą możesz pobrać:

Łącznie: 401 wyrazów.

Zobacz wstęp wypracowania

Heroizm nazywany jest również bohaterstwem, męstwem czy dzielnością. Kojarzy się więc z czynami wielkimi, które trwale zapisują się na kartach historii. Tymczasem Cyprian Kamil Norwid napisał o nim, że „[…] nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia nieustannie”. Uważam, że słowa tego romantycznego poety są słuszne. Postaram się to udowodnić poniżej. […]