„Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła”. Rozprawka maturalna

7,00 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 6

„Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła” – temat z arkusza pokazowego dla nowej matury (formuła 2023)

W moim sklepie możesz nabyć wzorcową rozprawkę maturalną (wypowiedź argumentacyjną) na temat: „Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła”. Temat ten pojawił się (jako jeden z dwóch do wyboru) w arkuszu pokazowym dla nowej formuły matury, czyli matury obowiązującej od 2023 roku.

Rozprawka maturalna na temat: „Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła” ma następujące cechy:

Polecenie, które zostało zrealizowane w pracy

Temat: „Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła”.
Odwołania: W pracy odwołaj się do:

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Informacje o rozprawce na temat miłości, którą możesz kupić

Zobacz wstęp wypracowania

„Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła”

Miłość to temat, który był, jest i z całą pewnością będzie poruszany przez twórców tekstów kultury, w tym literatury. Dzieje się tak dlatego, że każdy z nas, bez względu na dzielące nas różnice, chce doświadczyć tego uczucia, chce kochać i być kochanym, a nieodzowną rolą książek jest właśnie opisywanie tego typu ludzkich pragnień. Zdecydowana większość dzieł literackich udowadnia, że nie można jednoznacznie ocenić miłości. Jest to bowiem dość złożone uczucie, które z jednej strony inspiruje – motywuje do działania, dodaje energii, a z drugiej podcina skrzydła – rozczarowuje i najbanalniej zasmuca. Postaram się udowodnić słuszność tego stwierdzenia poniżej. […]