Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań. Rozprawka maturalna

7,99 

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 16

Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań – temat z matury próbnej na poziomie podstawowym realizowanej przez CKE (wrzesień 2022)

CKE we wrześniu 2022 roku opublikowała maturę próbną z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zmierzyło się z nią wielu maturzystów, którzy w maju 2023 roku zdawali – jako pierwszy rocznik – maturę w tzw. nowej formule. Do dziś tematy rozprawek zaproponowanych przez CKE, w tym „Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań”, są dość często zadawane przez nauczycieli polonistów jako forma przygotowania do matury z języka polskiego.

Czy chcesz dowiedzieć się, jak można poradzić sobie z tematem: „Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań”? Czy zastanawiasz się, jakich można użyć argumentów, jakimi przykładami je poprzeć i o jakie konteksty wzbogacić? Pobierz wzorcową rozprawkę o młodości i sprawdź, jak wygląda wypracowanie, które zostałoby ocenione na maksymalna liczbę punktów, czyli 35/35.

Temat: Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań.
Odwołania: W pracy odwołaj się do:

Liczba wyrazów: Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Informacje o pracy na temat młodości, którą możesz nabyć:

Łącznie: 575 wyrazów.

Zobacz wstęp wypracowania

Młodość to okres pełen wzlotów, upadków i skrajnych – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – emocji. Większość ludzi czas ten wspomina z dużym sentymentem. Powodem tego może być choćby fakt, że to właśnie między dzieciństwem a dorosłością kształtuje się nasza osobowość, odkrywamy, jakimi wartościami chcemy kierować się w życiu, dowiadujemy się, kim jesteśmy, ile możemy oczekiwać od społeczeństwa i świata, wreszcie – zderzamy swoje marzenia z rzeczywistością. Należy więc stwierdzić, że młodość to czas pierwszych nadziei i rozczarowań. […]