You are currently viewing Dwa tysiące dziewiętnasty czy dwutysięczny dziewiętnasty?

Dwa tysiące dziewiętnasty czy dwutysięczny dziewiętnasty?

Poprawne formułowanie dat to problem wielu Polaków. Nierzadko nie potrafimy bezbłędnie określić dnia i roku, który aktualnie mamy. Tymczasem sprawa jest banalnie prosta.

Poprawne określanie dnia:
– siódmy maja
– szósty września
– dwudziesty grudnia.

Niepoprawne określanie dnia:
– siódmy maj
– szósty wrzesień
– dwudziesty grudzień.

Komentarz: Poprawnie powiemy: siódmy maja, szósty wrześniadwudziesty grudnia, ponieważ jest to skrót myślowy od: siódmy dzień maja, szósty dzień wrześniadwudziesty dzień grudnia. Skoro nie mówimy siódmy dzień maj, nie powinniśmy też używać formy siódmy maj.

Poprawne określanie roku:
– rok dwutysięczny
– rok dwa tysiące dziewiętnasty
– rok dwa tysiące trzydziesty ósmy.

Niepoprawne określanie roku:
– rok dwa tysiące
– rok dwutysięczny dziewiętnasty
– rok dwutysięczny trzydziesty ósmy.

Komentarz: Forma dwutysięczny powinna być wykorzystywana wyłącznie przy określaniu roku 2000 (podobne forma tysięczny przy roku 1000 i forma trzytysięczny przy roku 3000). W innych przypadkach mówimy o roku: tysiąc i dodajemy lata (np. tysiąc siedemnasty), dwa tysiące i dodajemy lata (np. dwa tysiące dziewiętnasty) itd.

Ocena

Średnia ocena: 4.9 / 5. Liczba głosów: 15

Małgorzata Woźna

Małgorzata Woźna – magister filologii polskiej oraz kultury i praktyki tekstu, korepetytorka, korektorka i copywriterka, autorka bloga Prosty Polski, na którym od 2016 roku publikuje artykuły dotyczące języka polskiego. Pomaga uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uporać się z trudnymi zagadnieniami literackimi i językowymi. Daje wskazówki Polakom na temat poprawności problematycznych form.