Frazeologizmy mitologiczne. 40 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Istnieje bardzo wiele źródeł frazeologizmów. Zdecydowanie jednymi z najpopularniejszych źródeł są Biblia i mitologia. W artykule znajduje się lista drugich wymienionych, czyli frazeologizmów pochodzących z mitologii wraz z objaśnieniami ich znaczenia.

Więcej... Frazeologizmy mitologiczne. 40 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Frazeologizmy biblijne. 50 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Biblia, podobnie jak mitologia, to skarbnica wiedzy o świecie, człowieku i... skarbnica związków frazeologicznych. W poście znajduje się pięćdziesiąt związków frazeologicznych, które swoje źródła mają właśnie w Biblii wraz z objaśnieniami. Sprawdź, ile z nich znasz!

Więcej... Frazeologizmy biblijne. 50 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Frazeologizmy ze słowem serce

W polszczyźnie występuje wiele frazeologizmów pochodzących z Biblii, z mitologii, z nazwami zwierząt, z nazwami roślin, a także z nazwami części ciała. Mamy również wiele znanych i wykorzystywanych w mowie codziennej metafor ze słowem serce. Ich lista znajduje się w poście.

Więcej... Frazeologizmy ze słowem serce

Frazeologizmy ze zwierzętami

Źródeł frazeologizmów i przysłów jest bardzo dużo. Są to na przykład: Biblia, mitologia, literatura, człowiek i części jego ciała, kultura i tradycja, wierzenia, rośliny i zwierzęta. To właśnie zwierzęta są przedmiotem artykułu, a konkretnie - frazeologizmy i przysłowia, w których pojawiają się nazwy zwierząt.

Więcej... Frazeologizmy ze zwierzętami

Związki frazeologiczne – co to?

Związek frazeologiczny, frazeologizm to połącznie dwóch lub większej liczby wyrazów, które osobno mają zupełnie inne znaczenie niż w połączeniu. Każdy frazelogizm jest jednoczeście metaforą, ale nie każda metafora jest frazeologizmem.

Więcej... Związki frazeologiczne – co to?

„Pójść komuś na rękę”, czyli o frazeologizmach ze słowem „ręka”

Człowiek, jego zachowania i części ciała są często spotykanym źródłem aforyzmów, przysłów i frazeologizmów. W poście wiele związków frazeologicznych o człowieku, częściach ciała, a przede wszystkim - o ręce/rękach.

Więcej... „Pójść komuś na rękę”, czyli o frazeologizmach ze słowem „ręka”

To już wszystkie wpisy w tej kategorii.

Nie ma więcej stron do załadowania.