Neosemantyzm – definicja, przykłady

Neosemantyzm to wyraz lub wyrażenie, które od dawna funkcjonuje w polszczyźnie, ale któremu nadano mu nowe znaczenie. Wówczas wyraz lub wyrażenie funkcjonuje w dwóch bądź w większej liczbie znaczeń. Przykłady neosemantyzmów wraz z objaśnieniami ich znaczeń znajdują się w poście.

Więcej... Neosemantyzm – definicja, przykłady

Co to jest metafora? Przykłady, definicja. Metafory w życiu codziennym

Metafora, inaczej przenośnia, to jeden z najpopularniejszych środków językowych. Metafory często przypisywane są patetycznym, wzniosłym treściom, głównie poezji. Tymczasem każdy z nas posługuje się metaforami na co dzień. Jak to jest możliwe? Wyjaśnienie wraz z przykładami metafor w poście.

Więcej... Co to jest metafora? Przykłady, definicja. Metafory w życiu codziennym

Neologizm – definicja. Przykłady neologizmów

Neologizm to słowo pochodzące z języka greckiego. Jest to innowacja językowa, czyli coś nowego w języku. Najprościej - neologizmem nazywamy nowy wyraz lub wyrażenie, wyraz lub wyrażenie, którego nie ma w słownikach. Neologizmy mogą być celowe bądź nieświadome. Przykłady takich neologizmów znajdują się poście.

Więcej... Neologizm – definicja. Przykłady neologizmów

Kolokwializm – co to jest?

„Biadolić”, „narobić się”, „trząść portkami”, „wypaplać coś”, „zalać robaka”. Czym są kolokwializmy? Czy warto się nimi posługiwać? W jakich sytuacjach można używać kolokwializmów?

Więcej... Kolokwializm – co to jest?

Onomatopeja – definicja, przykłady użycia

Czym jest onomatopeja? Czy onomatopeja jest tym samym co wyraz dźwiękonaśladowczy? W poście, oprócz definicji wymienionego środka stylistycznego, pojawiają się przykłady użycia onomatopei oraz przykłady utworów literackich, w których znajdują się onomatopeje.

Więcej... Onomatopeja – definicja, przykłady użycia

Epitet – co to jest?

Epitet to jeden z najważniejszych i najczęściej spotykanych środków stylistycznych. Jest on chętnie wykorzystywany nie tylko przez poetów, lecz także przez każdego z nas. Codziennie posługujemy się epitetami, choć nie zawsze mamy tego świadomość. Czym tak właściwie jest epitet?

Więcej... Epitet – co to jest?

Hiperbola – co to jest?

Hiperbola (przesadnia) to trop retoryczny polegający na wyolbrzymieniu, przejaskrawieniu cechy bądź cech jakiejś osoby, przedmiotu lub zjawiska. Przykłady hiperbol, które wykorzystujemy w życiu codziennym w poście.

Więcej... Hiperbola – co to jest?

Oksymoron – co to jest?

Oksymoron, inaczej antylogia lub epitet sprzeczny, to przenośne zestawienie pojęć o przeciwstawnym, wykluczającym się wzajemnie znaczeniu. W poście znajduje się kilkadziesiąt przykładów oksymoronów.

Więcej... Oksymoron – co to jest?

To już wszystkie wpisy w tej kategorii.

Nie ma więcej stron do załadowania.