Zdania podrzędne. Rodzaje zdań podrzędnie złożonych

Czym jest zdanie podrzędnie złożone? Jakie są rodzaje zdań podrzędnie złożonych? Na jakie pytania odpowiadają zdania podrzędnie złożone: przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe, orzecznikowe i podmiotowe? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w poście.

Więcej... Zdania podrzędne. Rodzaje zdań podrzędnie złożonych

Imiesłowy – rodzaje

Imiesłowy: imiesłowy przymiotnikowe czynne, imiesłowy przymiotnikowe bierne, imiesłowy przysłówkowe uprzednie, imiesłowy przysłówkowe współczesne. W poście znajduje się opis wszystkich rodzajów imiesłów, a także liczne przykłady.

Więcej... Imiesłowy – rodzaje

Okolicznik – rodzaje i pytania

Okolicznik to część zdania, która określa czasownik, okoliczność czynności lub cechę. Odpowiada na pytania okolicznika. Należy do grupy orzeczenia. Informacje dotyczące tego, przez co jest wyrażany okolicznik i jakie są jego rodzaje, znajdują się w poście.

Więcej... Okolicznik – rodzaje i pytania

Podmiot i orzeczenie

Podmiot i orzeczenie to dwie z pięciu części zdania (oprócz nich wyróżniamy jeszcze: przydawkę, okolicznik i dopełnienie). W poście znajdują się najważniejsze informacje dotyczące podmiotu i orzeczenia (czym są wyrażane, jakie są ich rodzaje).

Więcej... Podmiot i orzeczenie

Zdanie współrzędnie złożone

Zdanie współrzędnie złożone to zdanie, w którym wypowiedzenia nie określają się wzajemnie, czyli mogą istnieć bez siebie. Wyróżniamy zdania współrzędnie złożone: łączne, rozłączne, wynikowe i przeciwstawne. Przykłady takich zdań znajdują się w poście.

Więcej... Zdanie współrzędnie złożone

Zdanie pojedyncze i złożone

W polszczyźnie istnieje wiele podziałów zdań. Jednym z nich jest podział zdań ze względu na ich budowę. Wyróżnia się tutaj zdania pojedyncze i złożone. Czym tak właściwie jest zdanie pojedyncze, a czym – zdanie złożone? Odpowiedź z poście.

Więcej... Zdanie pojedyncze i złożone

Części mowy – ściąga

Wyróżniamy dziesięć części mowy – pięć odmiennych i pięć nieodmiennych. Odmienne części mowy mogą odmieniać się przez: liczby, osoby, rodzaje, czasy, tryby, strony, aspekty). Nieodmienne części mowy nie odmieniają się przez nic.

Więcej... Części mowy – ściąga

Części zdania – ściąga

O ile części mowy jest aż dziesięć (odmienne: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, liczebnik; nieodmienne: przysłówek, przyimek, partykuła, spójnik, wykrzyknik), o tyle w polszczyźnie wyróźnić można tylko pięć części zdania. Ich nazwy w poście.

Więcej... Części zdania – ściąga

To już wszystkie wpisy w tej kategorii.

Nie ma więcej stron do załadowania.