You are currently viewing Antyk – sprawdzian

Antyk – sprawdzian

Antyk
(starożytność)

• Nazwa antyk pochodzi od antiquus, co oznacza dawny.
• Początek antyku – IX/VIII wiek przed naszą erą.
• Koniec antyku – V wiek naszej ery (476 rok – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego).
• Prosto: Antyk trwał od IX/VIII wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery.

Antyk – epoka i termin używany na określenie epoki kultury starożytnej. Pojęcie antyku stosuje się głównie w odniesieniu do kultury oraz sztuki starożytnej Grecji i Rzymu. W epoce tej tworzyli tacy filozofowie jak Sokrates, Arystoteles i Platon. Głównymi nurtami filozofii były metafizyka, estetyka, etyka oraz logika.

Pytania na sprawdzianie z antyku:
1. Określ ramy czasowe i główne cechy literatury antycznej.
2. Wymień najważniejsze tematy, motywy, symbole literatury antycznej.
3. Scharakteryzuj mitologiczną i biblijną wizję świata, bogów i człowieka.
4. Przedstaw cechy gatunkowe eposu na przykładzie Iliady.
5. Scharakteryzuj Achillesa i Hektora jako bohaterów heroicznych.
6. Omów cechy gatunkowe tragedii antycznej.
7. Opisz biblijny sens cierpienia na przykładzie literackim (np. historia Abrahama, historia Hioba).
8. Opisz antyczne i biblijne rozumienie miłości.
9. Omów sens biblijnej Apokalipsy świętego Jana.
10. Wskaż cechy Edypa jako bohatera tragicznego.
11. Scharakteryzuj kreację podmiotu lirycznego i adresata w pieśni Horacego.
12. Omów rolę poety i funkcje poezji na przykładzie pieśni Horacego.
13. Na czym polegał horacjański model życia? Odwołaj się do pieśni Horacego.
14. Przedstaw zasady etyczne stoicyzmu i epikureizmu.
15. Omów znaczenie literatury starożytnej.
16. Wyjaśnij pojęcia: poezja tyrtejska, mit, mitologia, inwokacja, heroizm, patos, mimesis, epitet stały, tragedia, tragizm, katharsis, zasada trzech jedności, zasada decorum, fatum, bohater tragiczny, ironia tragiczna, wina tragiczna, hybris, alegoria, stoicyzm, epikureizm, horacjanizm, carpe diem, non omnis moriar, exegi monumentum.

Ocena

Średnia ocena: 4.1 / 5. Liczba głosów: 10

Małgorzata Woźna

Małgorzata Woźna – magister filologii polskiej oraz kultury i praktyki tekstu, korepetytorka, korektorka i copywriterka, autorka bloga Prosty Polski, na którym od 2016 roku publikuje artykuły dotyczące języka polskiego. Pomaga uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uporać się z trudnymi zagadnieniami literackimi i językowymi. Daje wskazówki Polakom na temat poprawności problematycznych form.
Powiadomienia o komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze.