Antyk
(starożytność)

• Nazwa antyk pochodzi od antiquus, co oznacza dawny.
• Początek antyku – IX/VIII wiek przed naszą erą.
• Koniec antyku – V wiek naszej ery (476 rok – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego).
• Prosto: Antyk trwał od IX/VIII wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery.

Antyk – epoka i termin używany na określenie epoki kultury starożytnej. Pojęcie antyku stosuje się głównie w odniesieniu do kultury oraz sztuki starożytnej Grecji i Rzymu. W epoce tej tworzyli tacy filozofowie jak Sokrates, Arystoteles i Platon. Głównymi nurtami filozofii były metafizyka, estetyka, etyka oraz logika.

Pytania na sprawdzianie z antyku:
1. Określ ramy czasowe i główne cechy literatury antycznej.
2. Wymień najważniejsze tematy, motywy, symbole literatury antycznej.
3. Scharakteryzuj mitologiczną i biblijną wizję świata, bogów i człowieka.
4. Przedstaw cechy gatunkowe eposu na przykładzie Iliady.
5. Scharakteryzuj Achillesa i Hektora jako bohaterów heroicznych.
6. Omów cechy gatunkowe tragedii antycznej.
7. Opisz biblijny sens cierpienia na przykładzie literackim (np. historia Abrahama, historia Hioba).
8. Opisz antyczne i biblijne rozumienie miłości.
9. Omów sens biblijnej Apokalipsy świętego Jana.
10. Wskaż cechy Edypa jako bohatera tragicznego.
11. Scharakteryzuj kreację podmiotu lirycznego i adresata w pieśni Horacego.
12. Omów rolę poety i funkcje poezji na przykładzie pieśni Horacego.
13. Na czym polegał horacjański model życia? Odwołaj się do pieśni Horacego.
14. Przedstaw zasady etyczne stoicyzmu i epikureizmu.
15. Omów znaczenie literatury starożytnej.
16. Wyjaśnij pojęcia: poezja tyrtejska, mit, mitologia, inwokacja, heroizm, patos, mimesis, epitet stały, tragedia, tragizm, katharsis, zasada trzech jedności, zasada decorum, fatum, bohater tragiczny, ironia tragiczna, wina tragiczna, hybris, alegoria, stoicyzm, epikureizm, horacjanizm, carpe diem, non omnis moriar, exegi monumentum.

Oceń ten wpis

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 3

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?


Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadom o