You are currently viewing Renesans – sprawdzian

Renesans – sprawdzian

Renesans
(odrodzenie)

• Nazwa odrodzenie nawiązuje do odrodzenia antyku/starożytności.
• Początek renesansu w Europie – XV wiek (1450 rok – wynalezienie druku przez Jana Gutenberga; 1453 rok – zdobycie Konstantynopola przez Turków; 1492 rok – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba; 1517 rok – początek reformacji za sprawą Marcina Lutra).
• Początek renesansu w Polsce – XVI wiek.
• Koniec renesansu w Europie – XVI wiek.
• Koniec renesansu w Polsce – XVII wiek.
• Prosto: Renesans trwał przez cały XVI wiek.

Renesans (odrodzenie) – termin ten początkowo nazywał nowe prądy w malarstwie. Renesans rozwinął się we Włoszech. Związany był z nurtem humanizmu, oznaczał odrodzenie ideałów kultury i sztuki starożytnej. W miejsce średniowiecznego teocentryzmu głosił antropocentryzm, czyniąc głównym przedmiotem zainteresowania człowieka z jego wszystkimi potrzebami i możliwościami rozwoju.

Pytania na sprawdzian z renesansu:
1) Określ ramy czasowe i najważniejsze cechy epoki (nazwa epoki, wydarzenia historyczne, idee i hasła renesansu).
2) Wskaż renesansowe nawiązania do antyku.
3) Wyjaśnij pojęcie człowiek renesansu.
4) Przedstaw renesansową koncepcję ludzkiego losu.
5) Opis chrześcijańskie, epickie i stoickie recepty na szczęśliwe życie na podstawie pieśni Nie porzucaj nadzieje Jana Kochanowskiego.
6) Omów dialog z tradycją antyczną w wybranych pieśniach i trenach Jana Kochanowskiego.
7) Wskaż podobieństwa w ujęciu miłości i ideału kobiety w utworach Petrarki i Kochanowskiego (renesansowy ideał kobiety).
8) Opisz renesansowy ideał obywatela i władcy na podstawie pieśni Jana Kochanowskiego i nawiązań do antycznej poezji Horacego.
9) Określ problematykę trenów Jana Kochanowskiego (ideał mędrca stoika, funkcja środków stylistycznych: metafory, personifikacje, apostrofy, zdrobnienia, eufemizmy, epitety, oksymorony, obraz świata i ludzkiego losu, cechy gatunkowe, nastrój wypowiedzi poetyckich, przemiany światopoglądowe podmiotu lirycznego).
10) Przedstaw cechy gatunkowe tragedii szekspirowskiej.
11) Opisz, na czym polegał tragizm bohaterów dramatu Makbet.
12) Opisz, na czym polegał tragizm bohaterów dramatu Hamlet.
13) Zdefiniuj następujące pojęcia: humanizm, antropocentryzm, tren, pieśń, fraszka, hymn, tragedia, komedia.
14) Streść wybrany utwór Mikołaja Reja.

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 4

Małgorzata Woźna

Małgorzata Woźna – magister filologii polskiej oraz kultury i praktyki tekstu, korepetytorka, korektorka i copywriterka, autorka bloga Prosty Polski, na którym od 2016 roku publikuje artykuły dotyczące języka polskiego. Pomaga uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uporać się z trudnymi zagadnieniami literackimi i językowymi. Daje wskazówki Polakom na temat poprawności problematycznych form.
Powiadomienia o komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze.