O ile części mowy jest aż dziesięć (odmienne: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, liczebnik; nieodmienne: przysłówek, przyimek, partykuła, spójnik, wykrzyknik), o tyle w polszczyźnie wyróźnić można tylko pięć części zdania. Należą do nich:

  • orzeczenie (czasownikowe, imienne)
  • podmiot (gramatyczny, logiczny, domyślny, szeregowy, zbiorowy)
  • dopełnienie (bliższe, dalsze)
  • przydawka (rzeczowna, przymiotna, liczebna, przyimkowa, dopełniaczowa).
  • okolicznik (czasu, miejsca, celu, przyczyny, warunku, sposobu, przynależności, stopnia i miary).

średnia ocen - 5.00
liczba głosów - 4

Skomentuj