Matura ustna z języka polskiego to egzamin, który trwa około 30 minut. Uczniowie losują zadanie oparte na jednym z trzech tekstów kultury, są to:
– teksty literackie (najczęściej fragment lektury lub wiersz)
– teksty językowe (najczęściej artykuł pisany przez językoznawcę)
– teksty ikonograficzne (najczęściej obraz lub plakat).

W przypadku wylosowania tekstu literackiego uczeń proszony jest o omówienie podanego tekstu (np. fragment lektury, wiersz) pod kątem polecenia i nawiązanie do tekstów kultury (minimum dwóch). Zdarza się, że uczeń musi przeanalizować podany fragment lektury obowiązkowej (lektury z gwiazdką), odwołać się co całości lektury i do co najmniej jednego tekstu kultury.

Przykładowe tematy tekstów literackich:
Jakie recepty na szczęśliwe życie można znaleźć w tekstach kultury? Odpowiedz, odwołując się do Pieśni IX Jana Kochanowskiego oraz do innych tekstów kultury.
Jak w tekstach kultury może być uwznioślona zwyczajność? Omów zagadnienie, odwołując się do przytoczonego fragmentu i do całości Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz do innego tekstu kultury.
Jak opisy przyrody w tekstach kultury mogą odzwierciedlać przeżycia wewnętrzne bohaterów? Odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu ballady Król Olch Johanna Wolfganga Goethego oraz do innych tekstów kultury.
Czemu służą ukazywane w kulturze obrazy idealnego świata? Odpowiedz, odwołując się do fragmentu powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki Ignacego Krasickiego oraz do innych tekstów kultury.
Krytyka wad Polaków jako temat tekstów kultury. Omów zagadnienie na podstawie podanego fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu oraz innego tekstu kultury.
W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiane bywa dzieciństwo? Omów zagadnienie, odwołując się do podanego wiersza Dzieciństwo Leopolda Staffa oraz do innych tekstów kultury.

Oceń ten wpis

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 7

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?


Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadom o