Poniżej znajduje się druga część listy (pierwsza część tutaj) najczęściej popełnianych błędów językowych przez Polaków. Sprawdź, czy popełniasz któreś z nich.

 • Cofać do tyłu zamiast cofać
  To pleonazm, czyli redundancja, a z polskiego na nasze – językowy nadmiar. Cofanie zawiera już w sobie informację o wykonywaniu ruchu w tył, nie ma sensu więc powtarzać tego, co jest jasne, dodając do tyłu.
 • Dobzi zamiast dobrzy
  Chłopcy mogą być duzi, ale nie mogą być dobzi, tylko dobrzy. Błędna forma dobzi jest tworzona analogicznie do poprawnej duzi.
 • Ilość przystanków zamiast liczba przystanków
  Liczba tyczy się rzeczy policzalnych ilość – niepoliczalnych. Powinniśmy więc mówić o liczbie: przystanków, dzieci, kostek masła, a o ilości: mąki, mleka czy cukru.
 • Kupywać zamiast kupować
  Błąd wynika z tworzenia niepoprawnej formy kupywać analogicznie do poprawnych czasowników zakończonych na -ywać: bywać, zdobywać, wygrywać.
 • Na przeciwko zamiast naprzeciwko
  Jeden z wielu błędów wynikających z nieznajomości zasad pisowni łącznej i rozdzielnej, a także kolejny wyraz, który nie zostanie podkreślony przez najlepszy nawet słownik elektroniczny ze względu na to, że leksemy takie jak naprzeciwko występują w polszczyźnie, a tylko w połączeniu są błędem.
 • Orginalny zamiast oryginalny
  Mówimy orginalny (bez głoski -y), bo tak nam wygodniej, piszemy jednak oryginalny.
 • Pod rząd zamiast z rzędu
  Pod rząd to rusycyzm (wyraz przejęty z języka rosyjskiego), który w polszczyźnie nie występuje. Powtarzamy więc coś komuś już trzeci raz z rzędu, nigdy – pod rząd.
 • Pojedyńczy zamiast pojedynczy
  Tu, podobnie jak w wypadku niepoprawnego orginalny i poprawnego oryginalny, mówimy pojedyńczy, ponieważ jest to wygodniejsze, piszemy jednak pojedynczy.
 • Przekonywujący, dokonywujący zamiast przekonujący, dokonujący lub przekonywający, dokonywający
  Argument może być przekonujący (wersja krótsza, częstsza) lub przekonywający (wersja dłuższa, rzadsza), nigdy jednak nie przekonywujący. Identycznie jest w wypadku poprawnych form dokonującydokonywający i niepoprawnej – dokonywujący.
 • Przyjacielom zamiast przyjaciołom
  Błędną formę przyjacielom tworzy się analogicznie do poprawnych form celownika zakończonych na -elom takich jak: nauczycielom, odnowicielom, zbawicielom. Poprawnie jednak przyglądamy się przyjaciołom, nie przyjacielom.
 • Rozumię zamiast rozumiem
  Błąd, podobny do umię zamiast umiem, wynikający z analogii do form czasownikowych zakończonych na : widzę, piszę, lubię itp.
 • Włanczać, wyłanczać zamiast włączać, wyłączać
  Włączamywyłączamy przez dotykanie/pstrykanie włącznika, nie włancznika. Ta językowa kwestia została tak nagłośniona w mediach, że dzisiaj na szczęście już niewielu z nas błędnie włanczawyłancza.
 • Wogóle zamiast w ogóle
  Coś mieści się w przyjętym ogóle. W ogóle więc to dwa wyrazy.
 • Z wielkiej litery zamiast wielką literą lub od wielkiej litery
  To kolejny rusycyzm. Poprawnie piszemy wielką/dużą literą lub od wielkiej/dużej litery.
 • Za wyjątkiem zamiast z wyjątkiem
  Trzeci, ostatni już rusycyzm. Polszczyzna wyróżnia wyłącznie formę z wyjątkiem.

Dwuczęściowa lista najczęściej popełnianych błędów przez Polaków sięgnęła trzydziestu pozycji. Liczba ta (bo przecież nie ilość) może przerazić i jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że lekcje języka polskiego w szkole najczęściej nie wystarczają, by móc posługiwać się poprawną polszczyzną 😉

Oceń ten wpis

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 11

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?


Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadom o