You are currently viewing Pisanie rozprawki. Jak napisać rozprawkę na maturze z języka polskiego? Uwagi i wskazówki

Pisanie rozprawki. Jak napisać rozprawkę na maturze z języka polskiego? Uwagi i wskazówki

Ważne pojęcia:

 • teza – stwierdzenie
 • hipoteza – przypuszczenie
 • argument – fakt, który potwierdza tezę bądź sprawdza hipotezę
 • przykład – historia bohatera literackiego.

Rozkład procentowy:

 • wstęp – około 10-15% (przyjmijmy: 15%)
 • argument 1 – około 20-40% (przyjmijmy: 30%)
 • argument 2 – około 20-30% (przyjmijmy: 20%)
 • argument 3 – około 20-30% (przyjmijmy: 20%)
 • zakończenie – około 10-15% (przyjmijmy: 15%).

Uwagi ogólne:

 • Rozprawka składa się z minimum pięciu akapitów (pierwszy akapit – wstęp, drugi akapit – argument pierwszy (analiza tekstu), trzeci akapit – argument drugi (odwołanie do tekstu), czwarty akapit – argument trzeci (odwołanie do tekstu), piąty akapit– zakończenie).
 • Akapit składa się z minimum dwóch zdań.
 • Rozprawkę pisze się albo w czasie przeszłym (Wokulski był kupcem galanteryjnym), albo w czasie teraźniejszym (Wokulski to kupiec galanteryjny), jednak należy być konsekwentnym (trzymać się przyjętego czasu).
 • W rozprawce nie używa się pierwszej osoby liczby pojedynczej (myślę, uważam) i pierwszej osoby liczby mnogiej (dostrzegamy, widzimy). Jest to dopuszczalne dopiero w zakończeniu (wyrażenie swojego zdania).
 • Trzeba zwracać uwagę na powtórzenia – jeśli jakiś wyraz występuje w pierwszej linijce, dobrze byłoby unikać go przez minimum trzy kolejne linijki (nie zawsze się da).
 • Trzeba zwracać uwagę na wiszące spójniki i przyimki – „a”, „i”, „o”, „u”, „w”, „z” to jednoliterowe wyrazy, które nie powinny znajdować się na końcu linijki.
 • Kiedy pierwszy raz wymieniamy jakiegoś bohatera, należy podać jego imię i nazwisko (najpierw „Ignacy Rzecki”, a dopiero później „Ignacy”, „Rzecki”, „stary subiekt”).
 • Kolejność argumentów musi być zaplanowana:
  – w przypadku, kiedy analizuje się fragment lektury obowiązkowej: drugi akapit – analiza fragmentu, trzeci akapit – odwołanie do całej lektury, czwarty akapit – odwołanie do innego tekstu kultury;
  – w przypadku, kiedy analizuje się tekst niebędący lekturą obowiązkową: drugi akapit – analiza fragmentu, trzeci akapit – odwołanie do innego tekstu kultury, który powstał wcześniej, czwarty akapit – odwołanie do innego tekstu kultury, który powstał później.
 • Przechodzenie z jednego argumentu do drugiego musi być płynne (warto w pierwszym zdaniu drugiego argumentu odnieść się do pierwszego argumentu, a w pierwszym zdaniu trzeciego argumentu – do drugiego argumentu).
 • Argument pierwszy może być nieco dłuży od argumentów drugiego i trzeciego, dlatego że powinien zawierać dwa, trzy cytaty.
 • Argumenty drugi i trzeci powinny być mniej więcej równe (podobna liczba słów/linijek).
 • W przypadku wybrania tezy, warto stworzyć stwierdzenie synonimiczne – wtedy we wstępie, w argumencie drugim i w zakończeniu podaje się jedną wersję tezy, a w argumencie pierwszym i w argumencie trzecim – drugą wersję tezy.
 • Rozprawkę należy sprawdzić minimum trzy razy – raz pod kątem tego, z czym ma się największe problemy (na przykład interpunkcja), drugi i trzeci raz – całościowo.
 • Rozprawka „do przyjęcia” ma minimum 250 słów, dobra rozprawka – od 350 do 650 słów.

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 21

Małgorzata Woźna

Małgorzata Woźna – magister filologii polskiej oraz kultury i praktyki tekstu, korepetytorka, korektorka i copywriterka, autorka bloga Prosty Polski, na którym od 2016 roku publikuje artykuły dotyczące języka polskiego. Pomaga uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uporać się z trudnymi zagadnieniami literackimi i językowymi. Daje wskazówki Polakom na temat poprawności problematycznych form.
Powiadomienia o komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze.