You are currently viewing 5 par najczęściej mylonych wyrazów

5 par najczęściej mylonych wyrazów

Polszczyzna pełna jest wyrazów, które znaczą zupełnie coś innego, mimo że brzmią niemalże identycznie (jak achaha, o których pisałam tydzień temu). Ich używanie sprawia Polakom wiele trudności. Spróbujmy więc objaśnić znaczenia pięciu par łudząco podobnych do siebie wyrazów.

Adoptować – uznawać prawnie dziecko za własne, mimo że nie jest się jego biologicznym rodzicem.
Adaptować – przystosowywać do użytku innego niż początkowo zakładano.
Przykład: Adoptujemy dziecko; adaptujemy strych.

Efektowny – robiący wrażenie, zwracający na siebie uwagę np. oryginalnością.
Efektywny – przynoszący zamierzone rezultaty.
Przykład: Efektownie wyglądamy, efektywnie pracujemy.

Formować – nadawać czemuś określoną formę, kształt; ustanawiać coś.
Formułować – nadawać jakiejś teorii, myśli, idei postać słowną.
Przykład: Formujemy ciasto, formułujemy swoje stanowisko w jakiejś sprawie.

Monitować – przypominać o jakiejś niezałatwionej sprawie, np. uregulowaniu należności.
Monitorować – stale kontrolować jakiś proces.
Przykład: Monitujemy dłużnika o zwrot długu, monitorujemy stan zdrowia pacjenta.

Status – stan prawny jakiejś osoby, organizacji, instytucji; pozycja społeczna i zawodowa.
Statut – zbiór przepisów określających sposób działania danej organizacji, instytucji.
Przykład: Mamy status kawalera, czytamy statut jakiejś spółki akcyjnej.

Przychodzą Wam do głowy inne pary podobnie brzmiących wyrazów?

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 12

Małgorzata Woźna

Małgorzata Woźna – magister filologii polskiej oraz kultury i praktyki tekstu, korepetytorka, korektorka i copywriterka, autorka bloga Prosty Polski, na którym od 2016 roku publikuje artykuły dotyczące języka polskiego. Pomaga uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uporać się z trudnymi zagadnieniami literackimi i językowymi. Daje wskazówki Polakom na temat poprawności problematycznych form.
Powiadomienia o komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze.