You are currently viewing Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze zagadnienia

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze zagadnienia

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 15 kwietnia 2019 roku. Poniżej lista najważniejszych zagadnień, które warto sobie powtórzyć przed egzaminem.

Lektury (teksty obszerne)
1. „Balladyna” – Juliusz Słowacki
2. „Dziady” cz. II – Adam Mickiewicz
3. „Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński (zobacz również pytania i odpowiedzi na sprawdzian z „Kamieni na szaniec„)
4. „Latarnik” – Henryk Sienkiewicz
5. „Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry
6. „Opowieść wigilijna” – Charles Dickens
7. „Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz
8. „Ouo vaids” – Henryk Sienkiewicz
9. „Syzyfowe prace” – Stefan Żeromski
10. „Zemsta” – Aleksander Fredro

Utwory (teksty krótkie)
1. „Artysta” – Sławomir Mrożek
2. „Burza” – Adam Mickiewicz
3. „Inwokacja” – Adam Mickiewicz
4. „Na zdrowie” – Jan Kochanowski
5. „O żywocie ludzkim” – Jan Kochanowski
6. „Pieśń 9” („Chcemy sobie być radzi…”) – Jan Kochanowski
7. „Pieśń 25” („Czego chcesz od nas Panie…”) – Jan Kochanowski
8. „Reduta Ordona” – Adam Mickiewicz
9. „Stepy akermańskie – Adam Mickiewicz
10. „Śmierć Pułkownika” – Adam Mickiewicz
11. „Świtezianka” – Adam Mickiewicz (zobacz 30 pytań i odpowiedzi na sprawdzian ze „Świtezianki”)
12. „Tędy i owędy” (rozdział „Nasza kamienica”) – Melchior Wańkowicz
13. „Tren I” – Jan Kochanowski
14. „Tren V” – Jan Kochanowski
15. Tren VII” – Jan Kochanowski
16. „Tren VIII” – Jan Kochanowski
17. „Ziele na kraterze” (fragmenty) – Melchior Wańkowicz
18. „Żona modna” – Ignacy Krasicki

Gatunki literackie
1. Bajka
2. Ballada
3. Epopeja
4. Fraszka
5. Komedia
6. Powieść
7. Satyra
8. Sonet
9. Tragedia
10. Tren

Terminy
1. Synonim, antonim, homonim
2. Anafora, epifora, apostrofa
3. Porównanie, porównanie homeryckie, epitet
4. Archaizm, neologizm, kolokwializm
5. Zdrobnienie, zgrubienie, eufemizm
6. Skrót, skrótowiec, onomatopeja
7. Symbol, alegoria, pytanie retoryczne
8. Uosobienie, ożywienie, przenośnia
9. Powtórzenie, wyliczenie, ironia

Zagadnienia literackie
1. Epoki literackie, nazwiska twórców i dzieła powstałe w danej epoce
2. Informacja a opinia – definicje, różnice, przykłady
3. Subiektywizm a obiektywizm – definicje, różnice, przykłady
4. Perswazja a manipulacja – definicje, różnice, przykłady
5. Rodzaje i gatunki literackie – definicje, przykłady
6. Epika: akcja, fabuła, narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa – definicje
7. Liryka: autor, adresat, podmiot liryczny, przedmiot liryczny
8. Dramat: tragedia, komedia, akt, scena, dialog, monolog, didaskalia – definicje
9. Wiersz: strofa, wers, rymy: parzyste, krzyżowe, okalające, dokładne, niedokładne
10. Komizm: postaci, sytuacyjny, słowny
11. Mowa niezależna, mowa zależna, mowa pozornie zależna
12. Daty: chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe,
I wojna światowa, II wojna światowa

Zagadnienia językowe
1. Definicja frazeologizmu, przykłady frazeologizmów, źródła frazeologizmów
2. Imiesłowy: przymiotnikowe: czynny i bierny, przysłówkowe: współczesny i uprzedni
3. Części mowy odmienne
4. Części mowy nieodmienne
5. Części zdania
6. Wyrazy podstawowe i pochodne – definicje, przykłady
7. Przedrostki/prefiksy, przyrostki/sufiksy, wrostki/interfiksy – definicje, przykłady
8. Złożenia, zestawienia, zrosty – definicje, przykłady
9. Tryby: oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący
10. Pisownia „nie” z: czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, imiesłowami
11. Wypowiedzenie: zdanie (pojedyncze, złożone), równoważnik zdania – definicje, przykłady
12. Przypadki – nazwy, pytania

Ocena

Średnia ocena: 4.6 / 5. Liczba głosów: 30

Małgorzata Woźna

Małgorzata Woźna – magister filologii polskiej oraz kultury i praktyki tekstu, korepetytorka, korektorka i copywriterka, autorka bloga Prosty Polski, na którym od 2016 roku publikuje artykuły dotyczące języka polskiego. Pomaga uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uporać się z trudnymi zagadnieniami literackimi i językowymi. Daje wskazówki Polakom na temat poprawności problematycznych form.
Powiadomienia o komentarzach
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze.