You are currently viewing Jak dobrze zdać egzamin pod koniec ósmej klasy, cz. II

Jak dobrze zdać egzamin pod koniec ósmej klasy, cz. II

Egzamin pod koniec klasy ósmej składać się będzie z trzech części: egzamin z języka polskiego, egzamin z matematyki, egzamin z języka obcego (tu np. język angielski, język niemiecki). Wielu uczniów obawia się w szczególności części sprawdzającej wiedzę i umiejętności humanistyczne. Jak zatem przygotować się do tego egzaminu, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik?

1. Lektury
Znajomość lektur na egzaminie będzie sprawdzana nie tylko w części wymagającej stworzenia tekstu rozbudowanej wypowiedzi (np. rozprawka, opowiadanie), lecz może także pojawić się w części badającej analizowanie i interpretowanie tekstów literackich. Dużo łatwiej przeanalizować fragment utworu, który wcześniej przeczytało się w całości.

2. Gramatyka
Części mowy (odmienne: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, zaimek, liczebnik; nieodmienne: przysłówek, przyimek, partykuła, spójnik, wykrzyknik) oraz części zdania (orzeczenie, podmiot, dopełnienie, okolicznik, przydawka) to podstawowe zagadnienia gramatyczne. Ich znajomość z całą pewnością zostanie sprawdzona na egzaminie kompetencji.

3. Terminy literackie i językowe
Każdy uczeń kończący szkołę podstawową powinien wiedzieć, czym są: epitet, przenośnia, porównanie, porównanie homeryckie, powtórzenie, anafora, epifora, uosobienie, ożywienie, eufemizm, kolokwializm, neologizm, synonim, antonim, homonim, ironia, pytanie retoryczne, apostrofa, inwokacja, skrót, skrótowiec, zdrobnienie, zgrubienie.

4. Fonetyka i słowotwórstwo
Wiedza dotycząca głosek i tworzenia wyrazów to kolejne niezbędne zagadnienie, które powinien opanować każdy ósmoklasista. Należy umieć rozróżniać: samogłoski od spółgłosek, głoski dźwięczne od głosek bezdźwięcznych, głoski ustne od głosek nosowych, głoski twarde od głosek miękkich i zmiękczonych, a także wiedzieć, czym są: rdzeń, końcówka słowotwórcza, końcówka fleksyjna, przedrostek, przyrostek, międzyrostek oraz zarostek.

5. Czytanie ze zrozumieniem
Umiejętność czytania ze zrozumieniem bada się na wszystkich egzaminach kompetencji. Nie inaczej będzie na egzaminie pod koniec szkoły podstawowej, gdzie uczniowie zmierzą się z dwoma rodzajami tekstów. Pierwszym z nich będzie tekst literacki, drugim – użytkowy. Kolejno uczniowie będą poproszeni o odpowiedzenie na pytania związane z tekstami.

6. Pisanie wypracowań
Umiejętne formułowanie myśli podczas pisania wypracowań to kolejne zadanie, z którym spotykają się bezwyjątkowo wszyscy uczniowie na różnych etapach edukacji. Uczniowie szkół podstawowych na egzaminie będą mogli wybrać temat wypracowania spośród dwóch podanych. Pierwszy typ wypracowania będzie miał charakter argumentacyjny (np. rozprawka), drugi – charakter twórczy (np. opowiadanie).

Z którym z powyższych punktów macie największe problemy? Dajcie znać w komentarzach.

Ocena

Średnia ocena: 5 / 5. Liczba głosów: 13

Małgorzata Woźna

Małgorzata Woźna – magister filologii polskiej oraz kultury i praktyki tekstu, korepetytorka, korektorka i copywriterka, autorka bloga Prosty Polski, na którym od 2016 roku publikuje artykuły dotyczące języka polskiego. Pomaga uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uporać się z trudnymi zagadnieniami literackimi i językowymi. Daje wskazówki Polakom na temat poprawności problematycznych form.
Powiadomienia o komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze.