Cyprian Kamil Norwid – czwarty z polskich wieszczy

Cyprian Kamil Norwid z pewnością nie należał w chwili śmierci do najbardziej znanych twórców w historii polskiej literatury nowożytnej. Jego tajemniczość, lekkość w formułowaniu myśli doceniono dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym.

Czytaj dalej Cyprian Kamil Norwid – czwarty z polskich wieszczy

Farma czy ferma?

Farma i ferma to słowa, o których ostatnio szczególnie głośno. Czy farmę i fermę możemy uznać za synonimy? A może wyrazy te znaczą coś zupełnie innego? Odpowiedź i krótkie objaśnienie znajduje się w poście.

Czytaj dalej Farma czy ferma?

Frazeologizmy mitologiczne. 40 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Istnieje bardzo wiele źródeł frazeologizmów. Zdecydowanie jednymi z najpopularniejszych źródeł są Biblia i mitologia. W artykule znajduje się lista drugich wymienionych, czyli frazeologizmów pochodzących z mitologii wraz z objaśnieniami ich znaczenia.

Czytaj dalej Frazeologizmy mitologiczne. 40 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Pleonazm a tautologia

Pleonazmy i tautologie to jedne z najczęściej popełnianych błędów językowych. W obu przypadkach mamy do czynienia z redundancją, czyli z nadmiarem. Wyjaśnienie, czym różni się pleonazm od tautologii oraz przykłady pleonazmów i tautologii znajduje się w poście.

Czytaj dalej Pleonazm a tautologia

Śmieci czy śmiecie?

„Wyrzuciłem śmieci” czy „wyrzuciłem śmiecie” - jak mówi się poprawnie i dlaczego? Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika „śmieć”? Czy większość z nas korzysta z poprawnej formy? Z czego wynikają kłopoty z odmianą tego wyrazu? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w poście.

Czytaj dalej Śmieci czy śmiecie?

Dlaczego przeklinamy?

Większość z nas stawia znak równości pomiędzy wulgaryzmem a przekleństwem, uznając je tym samym na synonimy. Tymczasem w rzeczywistości wulgaryzm różni się od przekleństwa. Czym więc różni się wulgaryzm od przekleństwa? Dlaczego posługujemy się wulgaryzmami i przekleństwami?

Czytaj dalej Dlaczego przeklinamy?

Rzeczowniki – liczba pojedyncza i liczba mnoga

W polszczyźnie występują rzeczowniki, które mają wyłącznie liczbę pojedynczą (są to tak zwane singularia tantum - inteligencja, igliwie, miłość) i rzeczowniki, które mają wyłącznie liczbę mnogą (pluralia tantum - nożyczki, drzwi, sanki). Lista sześćdziesięciu takich rzeczowników znajduje się w poście.

Czytaj dalej Rzeczowniki – liczba pojedyncza i liczba mnoga

Korekta tekstu online. Jakie oprogramowanie wspierające korektę tekstu wybrać?

Odpowiedź na pytanie o to, czy dzisiaj łatwiej, czy trudniej pisać poprawnie, nie jest oczywista. Z jednej strony – mamy współcześnie sporo udogodnień, które upraszczają bezbłędne pisanie, z drugiej strony – te same udogodnienia nierzadko zapędzają nas w kozi róg. Jakie oprogramowanie wspierające korektę tekstu wybrać, aby maksymalnie zminimalizować liczbę błędów w tekście?

Czytaj dalej Korekta tekstu online. Jakie oprogramowanie wspierające korektę tekstu wybrać?

Swej czy swojej?

Formami, które często słyszymy, są zarówno formy swa/swej, ma/mej, twa/twej, jak i formy swoja/swojej, moja/mojej, twoja/twojej. Które z tych form są poprawne? Odpowiedź i krótkie wyjaśnienie na blogu. Sprawdź, czy posługujesz się poprawnymi formami!

Czytaj dalej Swej czy swojej?

Realizacja celi czy celów?

Słowniki sprawdzające poprawność pisowni nie podkreślają ani formy "celi", ani formy "celów". Czy w związku z tym możemy uznać je za poprawne i odmieniać w dowolny sposób? Absolutnie nie! W polszczyźnie funkcjonują wyrazy "celi" i "celów", ale mają one zupełnie inne znaczenia.

Czytaj dalej Realizacja celi czy celów?

Ach czy ah? Acha czy aha?

Słowa „ach” i „aha” brzmią niemalże identycznie. Ich często błędny zapis jest więc najpewniej wynikiem skrzyżowania tych dwóch wyrazów. Wyjaśnijmy sobie, jak to z nimi jest na przykładach.

Czytaj dalej Ach czy ah? Acha czy aha?

Neosemantyzm – definicja, przykłady

Neosemantyzm to wyraz lub wyrażenie, które od dawna funkcjonuje w polszczyźnie, ale któremu nadano mu nowe znaczenie. Wówczas wyraz lub wyrażenie funkcjonuje w dwóch bądź w większej liczbie znaczeń. Przykłady neosemantyzmów wraz z objaśnieniami ich znaczeń znajdują się w poście.

Czytaj dalej Neosemantyzm – definicja, przykłady

Frazeologizmy biblijne. 50 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Biblia, podobnie jak mitologia, to skarbnica wiedzy o świecie, człowieku i... skarbnica związków frazeologicznych. W poście znajduje się pięćdziesiąt związków frazeologicznych, które swoje źródła mają właśnie w Biblii wraz z objaśnieniami. Sprawdź, ile z nich znasz!

Czytaj dalej Frazeologizmy biblijne. 50 związków frazeologicznych wraz z objaśnieniami

Co to jest metafora? Przykłady, definicja. Metafory w życiu codziennym

Metafora, inaczej przenośnia, to jeden z najpopularniejszych środków językowych. Metafory często przypisywane są patetycznym, wzniosłym treściom, głównie poezji. Tymczasem każdy z nas posługuje się metaforami na co dzień. Jak to jest możliwe? Wyjaśnienie wraz z przykładami metafor w poście.

Czytaj dalej Co to jest metafora? Przykłady, definicja. Metafory w życiu codziennym