Neologizm – definicja. Przykłady neologizmów

Neologizm to słowo pochodzące z języka greckiego. Jest to innowacja językowa, czyli coś nowego w języku. Najprościej - neologizmem nazywamy nowy wyraz lub wyrażenie, wyraz lub wyrażenie, którego nie ma w słownikach. Neologizmy mogą być celowe bądź nieświadome. Przykłady takich neologizmów znajdują się poście.

Czytaj dalej Neologizm – definicja. Przykłady neologizmów

Frazeologizmy ze słowem serce

W polszczyźnie występuje wiele frazeologizmów pochodzących z Biblii, z mitologii, z nazwami zwierząt, z nazwami roślin, a także z nazwami części ciała. Mamy również wiele znanych i wykorzystywanych w mowie codziennej metafor ze słowem serce. Ich lista znajduje się w poście.

Czytaj dalej Frazeologizmy ze słowem serce

Frazeologizmy ze zwierzętami

Źródeł frazeologizmów i przysłów jest bardzo dużo. Są to na przykład: Biblia, mitologia, literatura, człowiek i części jego ciała, kultura i tradycja, wierzenia, rośliny i zwierzęta. To właśnie zwierzęta są przedmiotem artykułu, a konkretnie - frazeologizmy i przysłowia, w których pojawiają się nazwy zwierząt.

Czytaj dalej Frazeologizmy ze zwierzętami

Nazwisko dwuczłonowe po ślubie

Jak poprawnie zapisać nazwisko dwuczłonowe po ślubie - z dywizem, z myślnikiem, a może rozdzielnie? Jaki zapis nazwiska obowiązuje kobiety, które zdecydowały się na nazwisko dwuczłonowe, czyli połączenie nazwiska panieńskiego i mężowskiego?

Czytaj dalej Nazwisko dwuczłonowe po ślubie

Kolokwializm – co to jest?

„Biadolić”, „narobić się”, „trząść portkami”, „wypaplać coś”, „zalać robaka”. Czym są kolokwializmy? Czy warto się nimi posługiwać? W jakich sytuacjach można używać kolokwializmów?

Czytaj dalej Kolokwializm – co to jest?

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta z elementami charakterystyki

Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz to dwie bardzo kontraktujące ze sobą postacie wykreowane przez Aleksandra Fredrę. Mimo tych różnic są cechy, które można przypisać i Milczkowi, i Raptusiewiczowi. W poście znajduje się charakterystyka porównawcza Rejenta i Cześnika z elementami rozprawki.

Czytaj dalej Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta z elementami charakterystyki

Czym powinniśmy kierować się w życiu – sercem czy rozumem? Rozprawka

Ne egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku uczniowie musieli wybrać pomiędzy pisaniem opowiadania i rozprawki. Temat rozprawki brzmiał: Czy w życiu lepiej kierować się sercem czy rozumem? Przykładowa, wzorcowa rozprawka na ten temat znajduje się w poście.

Czytaj dalej Czym powinniśmy kierować się w życiu – sercem czy rozumem? Rozprawka

Zapożyczenia z różnych języków

Zapożyczenia są naturalnym zjawiskiem w polszczyźnie i w wielu innych językach. W polszczyźnie występuje tylko około 1700 słów rodzimych, cała reszta to zapożyczenia. Ich rodzaje i przykłady zostały opisane w poście.

Czytaj dalej Zapożyczenia z różnych języków

Błędy językowe i inne

Istnieje kilka albo nawet kilkanaście typów błędów. Dotyczą one zarówno usterek w piśmie, jak i w mowie. Są to między innymi błędy: ortograficzne, interpunkcyjne, rzeczowe, fleksyjne, składniowe, stylistyczne, językowe. Ich przykłady znajdują się w poście.

Czytaj dalej Błędy językowe i inne

Imiesłowy – rodzaje

Imiesłowy: imiesłowy przymiotnikowe czynne, imiesłowy przymiotnikowe bierne, imiesłowy przysłówkowe uprzednie, imiesłowy przysłówkowe współczesne. W poście znajduje się opis wszystkich rodzajów imiesłów, a także liczne przykłady.

Czytaj dalej Imiesłowy – rodzaje